Оснивач и председник:

Милан Младеновић од Лужицe

Директор пројекта:

Растко Јованов

Секретар:

Бранка Стевановић
Технички уредник:

Раденко Топаловић

sekretar@tesliania.org

061/20 99 737

direktor@tesliania.org

063/751 517 0

radenkot@hotmail.com

062/431 604

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник:

Благота Жарковић (директор Завода за интелектуалну својину у пензији)

Чланови:

др Велимир Абрамовић (декан Факултета уметности БК)

др Стојан Јевтић (потпредседник Привредне коморе Србије)

др Милан Брдар (редовни професор Мегатренд универзитета)

мр Наташа Станић (директор Астрономске опсерваторије)

dr Elena A. Bondarchuk (директор Института за екологију, Москва)

Љубивоје Тадић (позоришни глумац)

Нада Петровић (председник Српског светског конгреса за Србију)

АДРЕСА
Удружење за мир

кроз културу спорт и образовање

ТЕСЛИЈАНИЈА - БЕЛА ГОЛУБИЦА

Милешевска 42

11000 Београд

ПИБ 104595678

Матични број 17671642

Жиро рачун 180-2649810101120-14

Девизни рачуни:

(ЕУР) 180105121003057146

(УСД) 180105121003057243

Основано је 2005 са циљем